National Applied Research Laboratories
Font Size***
Menu

Hot News

Organization

 • Board of Directors & Supervisors
  Chairperson Liang-Gee Chen
  Managing Director Tsung-Tsong Wu,Jing-yang Jou, Chung-Hsing Gao, Fong-Chin Su
  Director
  Tsung-Tsong Wu, Yi-Chun Wu, Mei-Yin Chou,
  Jing-yang Jou, Chung-Hsing Gao, Yi-Bing Lin,
  Chien-Huang Lin, Yuan-Chen Sun, Charles Hsu,
  Kuo-Fong Ma, Hong Hocheng, Yueh-Guey Laura Huang,
  Fong-Chin Su, Huey-Jen Su
  Executive Supervisor Hsiu-Ming Lin
  Supervisor Chan-Jane Lin, Cheng-Chih Wu
  *The list above is arranged in alphabetical
  order by surname.
  • President Office
   President Yeong-Her Wang
   Vice President Kuang-Chong Wu, Ying-Dar Lin O
   • Headquarters
    Director General
    Human Resources Office Chin-Ling Lin
    Administration Office Chia-Sung Chiu
    Planning & Promotion Office Ching-Ping Lu
    Finance & Accounting Office Tai-Ling Lian
    International Affairs Office Franz Ming-Chih Cheng
    Auditing Office Tai-Hsiang Wang
   • Laboratories
    Director General
    CIC Wen-Kuan Yeh
    ITRC Yao-Joe Joseph Yang
    NCHC Ce-Kuen Shieh
    NCREE Shyh-Jiann Hwang
    NDL Wen-Kuan Yeh
    NLAC Chun-Keung Yu
    NSPO Chun-Liang Lin
    STPI Yuh-Jzer Joung
    TORI Chau-Chang Wang
    TTFRI Ching-Yuang Huang
Home Top
National Applied Research Laboratories National Applied Research Laboratories Copyright © 2007-2018  3F., No.106, Sec. 2, Heping E. Rd., Taipei 10622, Taiwan, R.O.C. (E-Map) Tel: 886-2-2737-8000 Fax: 886-2-2737-8044
*
Desktop
National Applied Research Laboratories Copyright © 2007-2018  *
˄