Organization

Font size:
Small
Medium
Large
Board of Directors & Supervisors
Chairperson
Tsung-Tsong Wu
Executive Directors
Dung-Sheng Chen, Hong Hocheng, Dar-Bin Shieh, Huey-Jen Su
Directors
Mei-Yin Chou, Charles Hsu, Jing-yang Jou, Chien-Huang Lin, Yi-Bing Lin, Pei-Ling Liu, Kuo-Fong Ma, Yuan-Chen Sun, Yi-Chun Wu
Executive Supervisor
Yu-Yen Liao
Supervisors
Chan-Jane Lin, Cheng-Chih Wu
Auditing Office
Tai-Hsiang Wang

*The list above is arranged in alphabetical order by surname.

President Office
President
Faa-Jeng Lin
Vice President
Bou-Wen Lin
Chief Operating Officer
Yu-Hsueh Hsu
Headquarters
Director
Strategy & Planning Office
Hsiang-Yu Bau
Operation & Promotion Office
Lung-Yao Chang
International Affairs Office
Mei-Yu Chang
Administration Office
Ching-Yin Wang
Finance & Accounting Office
Shu-Chen Lin
Human Resources Office
Yin-Yin Hung
Information Technology Services Office
Jyun-Hwei Tsai
Laboratories
Director General
NLAC
Hsian-Jean Chin
NCREE
Chung-Che Chou
NSPO
Jong-Shinn Wu
NCHC
Chau-Lyan Chang
TSRI
Tuo-Hung Hou
TIRI
Yao-Joe Joseph Yang
STPI
Bou-Wen Lin
TORI
Chau-Chang Wang