Organization

Font size:
Small
Medium
Large
Board of Directors & Supervisors
Chairperson
Liang-Gee Chen
Managing Director
Tsung-Tsong Wu
Jing-yang Jou
Chung-Hsing Gao
Director
Tsung-Tsong Wu
Yi-Chun Wu
Mei-Yin Chou
Jing-yang Jou
Chung-Hsing Gao
Yi-Bing Lin
Chien-Huang Lin
Yuan-Chen Sun
Charles Hsu
Kuo-Fong Ma
Hong Hocheng
Yueh-Guey Laura Huang
Dar-Bin Shieh
Huey-Jen Su
Executive Supervisor
Hsiu-Ming Lin
Supervisor
Chan-Jane Lin
Cheng-Chih Wu

*The list above is arranged in alphabetical order by surname.

President Office
President
Yeong-Her Wang
Vice President
Kuang-Chong Wu
Headquarters
Director General
Human Resources Office
Chin-Ling Lin
Administration Office
Chia-Sung Chiu
Planning & Promotion Office
Ching-Ping Lu
Finance & Accounting Office
Tai-Ling Lian
International Affairs Office
Franz Ming-Chih Cheng
Auditing Office
Tai-Hsiang Wang
Laboratories
Director General
NLAC
Chun-Keung Yu
NCREE
Shyh-Jiann Hwang
NSPO
Chun-Liang Lin
NCHC
Ce-Kuen Shieh
TSRI
Wen-Kuan Yeh
ITRC
Yao-Joe Joseph Yang
STPI
Yuh-Jzer Joung
TORI
Chau-Chang Wang
TOP