Organization

Font size:
Small
Medium
Large
Board of Directors & Supervisors
Chairperson
Cheng-Wen Wu (Acting)
Executive Directors
Hong Hocheng, Dar-Bin Shieh, Huey-Jen Su, Yi-Chun Wu
Directors
Yi-Bing Lin, Mei-Yin Chou, Chien-Huang Lin, Jing-yang Jou, Yuan-Chen Sun, Charles Hsu, Kuo-Fong Ma, Pei-Ling Liu
Supervisors
Cheng-Chih Wu, Chan-Jane Lin, Yu-Yen Liao
Auditing Office
Tai-Hsiang Wang

*In order according to Chinese surnames.

President Office
President
Faa-Jeng Lin (Acting)
Vice President
Bou-Wen Lin
Chief Operating Officer
Yu-Hsueh Hsu
Headquarters
Director
Strategy & Planning Office
Hsiang-Yu Bau
Operation & Promotion Office
Lung-Yao Chang
International Affairs Office
Mei-Yu Chang
Administration Office
Shu-Chen Lin
Finance & Accounting Office
Min Huang
Human Resources Office
Chi-Nung Yin
Information Technology Services Office
Jyun-Hwei Tsai
Laboratories
Director General
NLAC
Hsian-Jean Chin
NCREE
Yu-Chen Ou
NCHC
Chau-Lyan Chang
TSRI
Tuo-Hung Hou
TIRI
Cheng-Tang Pan
STPI
Bou-Wen Lin
TORI
Pei-Jie Meng